Održan webinar za studente preddiplomskog studija FET-a, u sklopu kolegija Menadžment
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli