U studenom na FITIKS-u održana gostujuća predavanja
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli