Studenti FET-a na webinaru "Značajni čimbenici za definiranje cijena na tržištu"
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli