Ciklus gostujućih predavanja na FITIKS-u
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli