Europski Socijalni Fond

Naši kontakt podaci

Adresa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Rektorat

Zagrebačka ulica 30, 52100 Pula

Tel/Fax

Tel:+385 052 377 556

Fax:+385 052 216 416

Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli