Europski Socijalni Fond
Partneri

Info o projektu

Projekt je financiran iz Europskog Socijalnog Fonda pod programom Operativni Ljudski Potencijali

 • Naziv projekta: Stručnom praksom do ranog razvoja karijere
 • Nositelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Početak projekta: 20. ožujak 2020
 • Završetak projekta: 20. ožujak 2022
Fakultet ekonomije i turizma u Puli
Filozofski fakultet u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
Fakultet informatike u Puli
Odjel za tehničke studije u Puli

Zašto projekt stručne prakse?

Manjak radnog iskustva i nedostatak praktičnih vještina studenata za posljedicu ima slabu zapošljivost, a uzrokovano je nedostatkom materijalnih uvjeta za provedbu (oprema laboratorija, vježbaonica, simulacijskih kabineta, potrošni materijal i dr.), nedovoljnim doticajem s stvarnim okruženjem poslovnog sektora.

Uočene su nedostatne kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja za razvoj modela učenja kroz rad, za praktičan rad te integriranje većeg obujma stručnih primjera u obrazovni proces.

Kao dodatan problem pokazalo se nepostojanje jasnih smjernica poslodavcima za povećanje kvalitete izvedbe stručne prakse, nedovoljan broj kompetentnih mentora zainteresiranih za rad sa studentima u poduzećima.

Trenutni je udio stručne prakse u razini nacionalnog prosjeka do 50%, a realizacijom projekta taj se udio povećava za 20%.

Svrha projekta

Provedbom projekta riješit će se problemi koji se odnose na nedovoljan udio i neujednačenu kvalitetu stručne prakse u:

 • preddiplomskom sveučilišnom studiju:
  • - Informatike
   - Računarstva
   - Ekonomije i Poslovne ekonomije
 • preddiplomskom stručnom studiju Proizvodnog strojarstva
 • diplomskom sveučilišnom studiju Kulture i turizma
 • preddiplomskom studiju Arheologije
 • preddiplomskom studiju Japanskog jezika i kulture
 • Svrha projekta je povećanje i unaprjeđenje provedbe stručne prakse kroz razvoj suradnje s poslodavcima, provedbu terenske stručne nastave, zajedničkih istraživačkih projekata, uključivanja mentora poduzetnika u izvedbu studijskih programa, opremanje vježbaonica i simuliranje poslovnog okruženja te kroz jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja.

  Koje su ciljane skupine?

  Projekt uključuje ciljane skupine koje su odabrane na temelju interesa iskazanog u provedenoj anketi:

 • Nastavnom i nenastavnom osoblju potrebna je podrška u provođenju prakse, od administrativnog vođenja do direktne komunikacije s tvrtkama, jačanje umrežavanja s gospodarskim i drugim subjektima te razvoj modela za sistematično višegodišnje provođenje prakse. Nenastavno osoblje će usvojit znanja i steći kompetencije potrebne za tržište rada i usvojiti vještine za daljnji razvoj karijere, dok će nastavno osoblje unaprijedit vještine mentorstva i provedbe stručne prakse.
 • Studente preddiplomskih i diplomskih studija potrebno je osposobiti kroz praksu za rad. Poboljšat će se njihova informiranost i osviještenost o mogućnostima stručne prakse, potrebnim znanjima i vještinama, potrebama na tržištu, načinima provedbe i sudjelovanja s Centrom za razvoj karijera.
 • Visoka učilišta trebaju unapređenje kvalitete nastavne djelatnosti i povećanje konkurentnosti i atraktivnosti studijskih programa osuvremenjenjem stručne prakse.
 • Krajnji korisnici su budući studenti, poslodavci, javne i privatne tvrtke i ustanove, ostala visoka učilišta, lokalna i regionalna samouprava, društvo.
 • Projekt ima multiplicirajući utjecaj jer dugoročno utječe na razvoj gospodarstva, imidž grada, županije, države, ali i društva općenito.

  Što se želi postići projektom?

  Realizacijom projekta riješit će se problem nedostatne kvalitete stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u studijskim programima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te će se omogućiti poboljšanje njihove relevantnosti i učinkovitosti.

  Nastavno i nenastavno osoblje ojačat će svoje kompetencije za razvoj modela učenja kroz rad, povećat će se prepoznatljivost i važnost Centra za razvoj karijera, a nakon završetka projekta očekuje se povećanje zapošljivosti studenata radi stjecanja praktičnih vještina za rad.

  Europska unija
  Strukturni fondovi
  Operativni program ljudski potencijali
  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli