FET poziva sve zainteresirane na gostujuće predavanje Porez na dodanu vrijednost u praksi
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli