Gostujuća predavanja na temu japanskog turističkog tržišta u Hrvatskoj
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli