Gostujuća predavanja u siječnju - Japanski jezik i kultura
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli