Gostujuće predavanje dr. sc. Zvonimira Savića na FET-u
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli