Gostujuće predavanje na temu povlačenja sredstava iz ESI fondova
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli