Gostujući predavači u prosincu na studiju Japanskog jezika i kulture
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli