Meiko Ikezawa održala je radionicu za studente Japanskog jezika i kulture
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli