Najava gostujućeg predavanja na temu "Tehnologije obnovljivih izvora energije i oprema pod tlakom"
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli