Najava radionice "Što s kineskim jezikom nakon fakulteta? Kinesko tržište u Hrvatskoj"
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli