Najava gostujućih predavanja na Tehničkom fakultetu u Puli
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli