Održana četverodnevna radionica na temu zaštite na radu
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli