Održana edukacija o suzbijanju predrasuda i podizanju razine svijesti
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli