Održano gostujuće predavanje Jadranska kupališta baština
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli