Online istraživački projekt „Organizacijska kultura jede strategiju za doručak, inovaciju za ručak i transformaciju za večeru“
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli