Početna konferencija projekta „Stručnom praksom do ranog razvoja karijere“
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli