Promocija projekta u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Rabu
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli