Projekt Stručnom praksom do ranog razvoja karijere predstavlja se na Danima otvorenih vrata EU projekata!
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli