Studenti Japanskog jezika i kulture sudjelovali na EAJS konferenciji
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli