Studenti Tehničkog fakulteta odradili dvije stručne ekskurzije u Puli
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli