Studenti Tehničkog fakulteta u Puli posjetili Riječku razvojnu agenciju Porin
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli