Sveučilište Jurja Dobrile u Puli na Danima otvorenih vrata EU projekata predstavlja projekt "Stručnom praksom do ranog razvoja karijere"
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli