Tehnički fakultet organizira 2 gostujuća predavanja!
Europska unija
Strukturni fondovi
Operativni program ljudski potencijali
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli